De president en zijn corporatief systeem

Democratie naar de vuilnisbelt, de belangrijkste oppositie-partij gewoon verboden, absolute macht in alle staatsorganen inclusief het parlement. En een beste verhouding met de voorzitter van de OEA, de organisatie van Amerikaanse staten. Die laatste zet wél Venezuela in de beklaagdenbank, maar houdt zijn mond over Nicaragua waar hetzelfde gebeurt. De president van Nicaragua wil een corporatief politiek systeen en ontpopt zich als de Mussolini van Latijns-Amerika. Die laatste is zo’n beetje de verpersoonlijking van dat systeem.

ORTEGA EN ONDERNEMERSPolitiek commentator Pedro Joaquín Chamorro schreef in Confidencial over het politiek systeem dat de president van Nicaragua voor ogen staat, het corporativisme (Confidencial over corporatief systeem).
Het is een niet-democratisch politiek regiem, wat in Nicaragua als volgt wordt ingevuld: de staat, lees regering-Ortega, schakelt de opposite uit door haar simpelweg te verbieden en regeert samen met de ondernemers die zich daar graag voor lenen (Foto: Ortega, midden, met rechts ondernemersvoorzitter Aguerri). Ze verbindt zich met politieke partijtjes die er niet toe doen en overlegt met de militairen en met de haar welgezinde vakbonden. Je zou kunnen zeggen dat Ortega eindelijk heeft bereikt wat hij vanaf de jaren zeventig  van de vorige eeuw heeft gewild. Het lukte hem niet in de jaren tachtig en hij werd in 1990 weggestemd door een bevolking die de oorlog en zijn autoritaire bewind beu was. Door fraude heeft hij in de verkiezingen van 2011 met zijn partij het FSLN de absolute meerderheid in het parlement gehaald dat de grondwet wijzigde. Daardoor werd zijn eeuwige herverkiezing tot president mogelijk gemaakt. Ortega is de Mussolini geworden van Latijns-Amerika.


Bijdrage