Twee van de drie ‘ninis’ zijn vrouwen

Ze werken niet en studeren niet, twee maal ni, dus nini. Het gaat over jonge mensen tussen 15 en 24 jaar in de regio Midden-Amerika en de Cariben, ruim 20 procent van de  Economisch Actieve Bevolking (PEA). De Wereldbank beschrijft het profiel van de vrouwelijke nini als volgt: het is iemand die de middelbare school niet heeft afgemaakt en die leeft in een arm of kwetsbaar gezin. De vrouwen of meisjes vormen tweederde van de totale groep in de genoemde leeftijd. Vaak is de nini al getrouwd vóór zwangerhaar achttiende en zwanger tijdens de adolescentie. Volgens de econome Membreño betekent dat  een aantasting van de PEA, minder belastingen, minder geld dat rondgaat in de markt en sociale armoede. Dat alles beínvloedt de concurrentie-mogelijkheden van het land negatief. Op de Competitie-Index van het Economisch WereldForum staat Nicaragua op plaats 108 van 140 landen.
Oorzaken voor de sterke invloed van de vrouwelijke ‘ninis’ op de Nica-economie volgens Membreño: vroegtijdige grafiekschoolverlating, de werkkloof tusen mannen en vrouwen met name wat betreft het salaris, de slechte waardering voor hooggekwalificeerd werk, onvoldoende preventieve seksuele opvoeding, seksueel geweld en de vroege zwangerschap. Ze voegt daaraan toe dat het verschijnsel van de ‘ninis’ bijdraagt aan de misdaad, de verslavingen en de sociale desintegratie. (Grafiek: La Prensa)


Bijdrage