Meer dan de helft van de nicas gebruikt hout om te koken

Het bericht is afkomstig van Fideg, de internationale organisatie voor de economische en globale ontwikkeling. Fideg meldt dat slechts vier op de tien nicas op gas kookt. Op het platteland zou het gaan om twee van de tien. Nog niet één procent HOUT voor kokengebruikt elektriciteit. Gemiddeld bijna 12 procent van de bevolking heeft geen toegang tot drinkwater, maar op het platteland is dat ruim 17 procent. Een wc ontbreekt in bijna 11 procent van de huizen op het platteland. Zo’n 86 procent heeft toegang tot elektriciteit, maar op het platteland is dat 69 procent. Om bij een gezondheidscentrum te komen moet je op het platteland gemiddeld meer dan 4 kilometer overbruggen. Het vuilnis wordt  door minder dan de helft van de nicas meegegeven aan de vuilniswagen, een bijna even groot aantal verbrandt zelf het spul of gooit het (op het platteland) in rivieren of op andere niet toegestane plekken. Slechts 0,2 procent maakt er organisch afval van.

Remesas is geld dat vanuit het buitenland naar familie wordt gestuurd. Bijna de helft wordt volgens een onderzoek van Fideg besteed aan eten en drinken en slechts 7 procent aan onderwijs. Niettemin, wat het laatste betreft, zijn het vooral de extreem armen die juist meer van de remesas aan onderwijs uitgeven. De remesas zijn een belangrijke factor bij het verminderen van de armoede, meldt Fideg. In 2012 was het totaal ervan 1014 miljoen dollar, in 2015 was dat 1193 miljoen.

In 2015 werd een nica als arm bestempeld als hij/zij per jaar moet rondkomen van iets meer dan 25.000 cordobas (776 euro)  en  als extreem arm met jaarlijks slechts 12.500 cordobas.


Bijdrage